Κατεβάστε και συμπληρώστε το Έντυπο Υπαναχώρησης, και ακολουθήστε την απλή διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του εντύπου.