Το ηλεκτρονικό κατάστημα ΤΣΙΝΕΚΙΔΗΣ (www.tsinekidis.gr) είναι ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, το οποίο ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, μαζί με το περιεχόμενο του, στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΝΕΚΙΔΗΣ με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛ. ΤΣΙΝΕΚΙΔΗΣ

Α.Φ.Μ.: 145515252

ΔΟΥ: Καβάλας

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 156766630000

Έδρα: Καβάλα Π.Ε. Καβάλας

Οδός: Φιλελλήνων

Αριθμός:7

Τ.Κ.:65302

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι την ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα του καθώς επίσης και την παροχή της δυνατότητας να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά την παραγγελία τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι παρόντες όροι και κανόνες ισχύουν κατά την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας του καταστήματος μας και υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ του καταστήματος “ΤΣΙΝΕΚΙΔΗΣ” και των χρηστών-επισκεπτών της. Οι παρόντες όροι αφορούν τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αλλά και όσες καταρτίζονται τηλεφωνικά. Η από μέρους του χρήστη-καταναλωτή πρόσβαση στην ιστοσελίδα του καταστήματος μας επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει τους όρους και συμφωνείται με αυτούς.

Η εταιρεία μας φροντίζει ώστε τα στοιχεία που αναρτώνται και γίνονται διαθέσιμα στον χρήστη να είναι ακριβή και αξιόπιστα, όμως δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των αναρτημένων αυτών πληροφοριών και στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως προκληθεί λόγω του εσφαλμένου ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων, όπως αυτές διαμορφώνονται βάσει και των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών και των ισοτιμιών των νομισμάτων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα του, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, προσθέτοντας, αφαιρώντας ή τροποποιώντας το περιεχόμενο της. Περαιτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή.

Για κάθε διαφορά που ανακύπτει ανάμεσα στο χρήστη και στο κατάστημα και απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Καβάλας.

Σας ενημερώνουμε για την δυνατότητα σας να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr ή στην ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του καταναλωτή».

Ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού τόπου, του εμπορικού σήματος και του διακριτικού τίτλου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος «ΤΣΙΝΕΚΙΔΗΣ». Οποιοδήποτε πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, πληροφορία, κείμενο, σχέδιο κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, ενώ οποιαδήποτε πράξη χρήσης, διανομής, ή αναπαραγωγής για εμπορικό σκοπό απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη άδεια του καταστήματος μας, άλλως απαγορεύεται ρητά.

Για τη σύναψη παραγγελίας καθίσταται απαραίτητο ο καταναλωτής να είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον ελληνικό ΑΚ (να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).

Η σύναψη παραγγελίας πραγματοποιείται :

1) Μέσω της ιστοσελίδας:

Ο καταναλωτής εγγράφεται ως «χρήστης» στην ιστοσελίδα, αφού συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα με τα απαιτούμενα στοιχεία και τα στοιχεία πρόσβασης, και στη συνέχεια λαμβάνει από το κατάστημα μας μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ηλεκτρονική παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της λειτουργίας «παραγγελία ως επισκέπτης».

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και η Οριστική Υποβολή αυτής. Πριν από την Οριστική Υποβολή, η ακύρωση της προς ολοκλήρωση παραγγελίας είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή, ενώ μετά την οριστική υποβολή, η ακύρωση της υποβληθείσας παραγγελίας παραμένει εφικτή μόνο κατόπιν συνεννόησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής μπορεί να μας ενημερώσει είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@tsinekidis.gr με ένδειξη «Ακύρωση Παραγγελίας» και τον κωδικό αυτής, εφόσον η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί ακόμη. Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας για την οποία έχει λάβει χώρα πληρωμή, τα χρήματα θα επιστρέφονται αναλόγως με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Δηλαδή, οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής θα ακυρώνονται ενώ στην περίπτωση αντικαταβολής θα γίνεται κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που θα υποδεικνύεται από τον καταναλωτή.

Με την υποβολή της παραγγελίας σας, λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίγραφο της παραγγελίας στο οποίο περιλαμβάνονται η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του καταστήματος μας, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού, η τιμή και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, η ποσότητα, ο τρόπος πληρωμής και αποστολής, ο κωδικός της παραγγελίας με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας.

Ως Χρόνος Κατάρτισης σύμβασης στην παραπάνω περίπτωση, θεωρείται ο χρόνος επιλογής του ηλεκτρονικού κουμπιού «Αποστολή Παραγγελίας».

Επιπλέον, ο καταναλωτής μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να κάνει χρήση της φόρμας «Επικοινωνία» προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες ή να δηλώσει την πρόθεση του για παραγγελία συγκεκριμένου προϊόντος και μετά τη χρήση της φόρμας, θα επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί του, μέσω τηλεφώνου, και η παραγγελία ολοκληρώνεται τηλεφωνικά.

2) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Ο καταναλωτής εναλλακτικά δύναται να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tsinekidis.gr (π.χ. σε περίπτωση παραγγελίας εξατομικευμένου είδους, όπως βέρες ή κοσμημάτων σε συγκεκριμένο νούμερο). Μόλις λάβουμε το μήνυμα σας, θα επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας τηλεφωνικά (ή με κάθε πρόσφορο μέσο) με σκοπό την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ KAI ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για την επιστροφή και την αντικατάσταση προϊόντων, ισχύουν οι προβλεπόμενοι στην «Πολιτική επιστροφών» όροι.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank. Γίνεται χρήση κρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.