Α. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς αιτιολογία. Ο καταναλωτής οφείλει στην περίπτωση αυτή να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η οποία αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Δεν υφίσταται οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή για την υπαναχώρηση, πέραν όσων ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Η άσκηση του παραπάνω  δικαιώματος (δικαίωμα υπαναχώρησης) είναι δυνατή εφόσον δεν έχει γίνει χρήση του προς επιστροφή προϊόντος πέραν της δοκιμής, δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το προϊόν (π.χ. δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το μπρασελέ των ρολογιών) και γενικά δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στα κοσμήματα και τα λοιπά αγαθά ούτε εμφανίζονται φθορές σε αυτά. Επιπλέον θα πρέπει να μην έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί τα καρτελάκια του καταστήματος, οι ετικέτες του προϊόντος και οποιοδήποτε κομμάτι της συσκευασίας (της εκάστοτε εταιρείας ή και του καταστήματος) που συνοδεύουν το προϊόν. Κατά την υπαναχώρηση, το προϊόν επιστρέφεται εντός της ίδιας συσκευασίας, όπως παραλήφθηκε και μαζί του θα πρέπει να επιστραφούν και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος (π.χ. η εγγύηση, οι οδηγίες χρήσης, η απόδειξη αγοράς). Ο καταναλωτής οφείλει να συμπληρώσει και να συμπεριλάβει στο πακέτο της επιστροφής το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που έχει παραλάβει μαζί με την παραγγελία του. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, καλείστε να αποστείλετε στο κατάστημα ΤΣΙΝΕΚΙΔΗΣ και στη διεύθυνση info@tsinekidis.gr μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με θέμα “Επιστροφή-Υπαναχώρηση”, στο οποίο θα αναφέρεται και ο αριθμός παραγγελίας στην οποία αφορά η υπαναχώρηση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στην περίπτωση παραγγελιών που αφορούν σε προϊόντα για τα οποία έχει προηγηθεί εξατομίκευση (π.χ. βέρες) ή σε προϊόντα εκτός καταλόγου.

Β. Δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασης

Ο καταναλωτής έχει επιπλέον τα παρακάτω δικαιώματα, εφόσον το προϊόν της παραγγελίας του, το οποίο παρέλαβε, φέρει πραγματικό ελάττωμα ή υφίσταται έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ήτοι ο καταναλωτής δύναται να ζητήσει ή την επισκευή του προϊόντος ή την αντικατάστασή του ή την αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος ή την υπαναχώρηση από την πώληση. Η διόρθωση ή η αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να ζητηθεί από τον καταναλωτή και να γίνει άνευ οικονομικής του επιβάρυνσης στην περίπτωση που η παραγγελία έχει εκτελεστεί εσφαλμένα, δηλαδή έχει παραδοθεί στον καταναλωτή προϊόν διαφορετικό (είτε σε είδος είτε σε ποσότητα) από αυτό της παραγγελίας του ή ελαττωματικό προϊόν. Η επιστροφή/αντικατάσταση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής έχει επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 24 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 2510-230303 ή στο email info@tsinekidis.gr, προκειμένου να αναφέρει το πρόβλημα, να διατυπώσει το αίτημα του και να εγκριθεί η επιστροφή του/ αντικατάσταση του. Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω email, θα πρέπει να αναγράφεται ως θέμα του μηνύματος «αίτημα επιστροφής ή αντικατάστασης» καθώς επίσης και ο αριθμός παραγγελίας. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων είναι δυνατή εφόσον το προϊόν, για το οποίο εγκρίθηκε η επιστροφή/αντικατάσταση, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και επιστρέφεται εντός της ίδιας συσκευασίας και στην ίδια κατάσταση, όπως παραλήφθηκε. Μαζί του θα πρέπει να επιστραφούν και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος (π.χ. η εγγύηση, οι οδηγίες χρήσης, η απόδειξη αγοράς). Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με οικονομική επιβάρυνση του καταστήματος, εφόσον ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει την εταιρεία courier που θα του υποδείξει το κατάστημα κατά την επικοινωνία ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο φυσικό κατάστημα. Σε περίπτωση επιλογής διαφορετικού τρόπου επιστροφής (π.χ. διαφορετικής μεταφορικής εταιρίας), η επιστροφή γίνεται με οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.

Tο κατάστημα “ΤΣΙΝΕΚΙΔΗΣ” δε φέρει ευθύνη για πιθανές απώλειες ή φθορές προϊόντων κατά τη μεταφορά της επιστροφής (για τις περιπτώσεις Α. και Β.). Σε περίπτωση που το κατάστημα παραλάβει τα προϊόντα της επιστροφής κατεστραμμένα ή σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πλήρη (δηλαδή δεν είναι στην κατάσταση που αποστάλθηκαν στον καταναλωτή), διατηρεί το δικαίωμα είτε να μην αποδεχτεί την επιστροφή είτε να ζητήσει αποζημίωση (π.χ. για τις ανάγκες επισκευής). Το ποσό της αποζημίωσης, το οποίο προσδιορίζεται βάσει της κατάστασης των προϊόντων, δύναται να συμψηφιστεί μονομερώς με την απαίτηση του καταναλωτή, ήτοι να αφαιρεθεί από το προς επιστροφή ποσό.

Η παρούσα πολική εφαρμόζεται και ισχύει παράλληλα με τους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό πεδίο («Όροι χρήσης»).